Yttrandefrihet! Rätten att kritisera.

Arbetsförmedlingen - Statens förlängda arm.

Pressnotis, 

25 februari 2011

Hos fas 3-anordnare

Arbetssökandes rätt att säga sin mening.

Enligt mediauppgifter har en kvinna i Malmö anmält Arbetsförmedlingen till Justitiekanslern sedan hon fått avsluta sin fas 3-plats hos Jobbfabriken.

Bakgrunden är att hon och en annan kvinna hade kritiserat förhållandena på Jobbfabriken i en tidning. Efter publiceringen kallades de två kvinnorna till trepartsmöte med Arbetsförmedlingen och anordnaren. Beslutet att avsluta fas 3-platsen togs av arbetsförmedlaren efter detta möte.

Mattias Buvari, som är högste ansvarige för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge har tillsatt en utredning som ska bringa klarhet i vad som har hänt.

– Inte på några villkor får eller kan Arbetsförmedlingen ställa sig över yttrandefrihetsgrundlagen. Det står var och en fritt att uttala sin mening om verksamheten hos en anordnare utan att riskera repressalier, säger han.

Alla arbetssökande som deltar i någon aktivitet genom Arbetsförmedlingen, inklusive fas 3-deltagare, har alltid möjlighet att kontakta Arbetsförmedlingen om de har synpunkter på verksamheten så att eventuella problem kan lösas.

Utredningen görs av Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsområde Malmö och beräknas bli klar om två veckor.


Länk:http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2-25-2011-Arbetssokandes-ratt-att-saga-sin-mening.html


Ja, då kan alla som är i Fas 3 andas ut. Troligtvis. För man har rätt att uttala sig om sin Fas 3-placering. Och Arbetsförmedlingen intygar det som arbetsgívaren/anordnaren ger desinformation om. Att man som deltagare har rätt att kritisera sin placering om den på något vis inte skulle fungera.
Yttrandefriheten är lagstadgad. Och inte ens regeringen kan bortse från det. Trots att man gör allt för att kväsa opinionen mot Fas 3 i bästa diktaturanda. Alliansen har under sin mandatperiod omvandlat vår demokrati till diktatur. På denna korta tid. En slags tystnad har lagt sig över landet Sverige.

Men det finns kanaler där Fas 3:are kan hitta ett andrum och det är i alla de bloggar som öppet kritiserar Jobb och Utvecklingsgarantin och speciellt Fas 3. Det finns alltså sätt för Fas 3:are att protestera mot den slavhandel de är satta i. Men tyvärr har de fått protestera ensamma, tills nu på sista tiden. Fler och fler börjar skriva om Fas 3, moderaterna svar på Gulag eller arbetsläger. Ett sätt att gömma ett för Staten gigantiskt problem - en arbetslöshet som permanentats genom en misslyckad arbetsmarknadspolitik.
Kommentarer:

1 MA:

Arbetsförmedlingen Hisingen i Göteborg skickade mig till Aeroseum, jag fick min fas3 plats där. Saken är den att man inte får ta över reguljära arbetsuppgifter och jag fick arbeta som lokalvårdare, biträdeuppgifter, som att göra mackor (kallskänka) stå i kassan och sälja biljetter osv. Jag ringde arbetsförmedlingen Hisingen och klagade och det slutade med att jag fick ett brev där det stod att de dragit in på min ersättning. Jag överklagade givetvis beslutet och fick inte rätt och ärendet gick till förvaltningsdomstolen. Jag fick väna i 8 månader och det stod i domen att arbetsförmedlingen hade skäl att dra in på min ersättning men vilka/vilken skäl de hade framgick inte och det är väl inte konstigt eftersom arbetsförmedlingen inte hade skäl att dra in på min ersättning, eftersom det är försummelse/fel vid myndighetsutövning att skicka dit mig. Jag överklagade hos kammarrätten och det tog bra tid innan jag får beskedet att jag inte får prövningstillstånd och jag överklagar till högsta förvaltningsdomstolen och samma skit där, jag får vänta flera månader och får ett brev där det kort står att de inte meddelar prövningstillstånd utan motivering. Jag läste nedanstående text på en sida; ” Myndigheter som har till uppgift att mörka regeringens brott mot mänskliga rättigheter.Mer än 90 procent av alla klagomål/anmälningar mot staten som skickas till dessa myndigheter läggs ned. Anmälningar om grova brott avvisas genom att personer bakom skrivbord sänder ett kortfattat brev till den drabbade där det står att myndigheten ej skall vidta någon åtgärd.Sveriges regering har alltså byggt upp och startat rena bluff-myndigheter som varje dag syns i media men uträttar ingeting till fördel för folket. Tvärtom, dessa myndigheter är till för att hålla folket borta från att svärta ned regeringen”Av egen erfarenhet kan jag säga att det bra stämmer, vi lever i självhärskarmakt än demokratin.Jag vet att många andra har haft problem på aeroseum och arbetsförmedlingen fortsätter att skicka dit folk, för de vet att anmälningar mot dem(Af) leder ingen vart trots att man har rätten på sin sida.Kommentera här: