Arbetsläger och reservat.

Det finns länder numera i Europa som inte ser så där värst noga på demokrati och mänskliga rättigheter. Nynazistiska och fascistiska partier kryper fram ur sina gömmor. Jag är övertygad om att de har en rätt så inhuman syn på arbetslösa och sjuka.
Alliansen är visserligen en ganska fascistoid företeelse här i Sverige och de i sin tur kanske har kopplingar till många blå och blåsvarta organsiationer, såväl som bruna. Man får aldrig glömma historien, där vi i Sverige också hade nazism och stora grupper i Sverige som relativt öppet stödde fascismen.
Å andra sidan har vi också haft både personer och organisationer, politiska partier med kopplingar till Stalinismen i gamla Sovjet och kommunismen.
Båda falanger förespråkar en extrem och fascistoid inställning till människan och de mänskliga rättigheterna.
I fjärran hörs nu åter historiska stöveltramp från både vänster och höger.
Då etablerade partier inte lyckats lösa gåtan med arbetslöshet och fattigdom, sjukdom finns det desperata människor som vänder blickarna mod extrema partier, rörelser.
Men fascister löser frågan om arbetslöshet genom att föra arbetslösa samman och från dagens tankar om arbetsmarknadsåtgärder beslutat av "demokratiska regeringar" är kanske inte steget långt från arbetsläger och uppsamlingsåtgärder, samt reservat.

Politiker vet inte hur man ska lösa frågan med massarbetslösheten.
Och mittenpolitiker sviker väljarna genom att famla i dunklet, vela hit och dit.
I september detta nådens år, 2014 har vi val.
Kom ihåg: Allt som sägs före valet är valfläsk och inget annat.

Kommentarer:

1 Sonja lundberg:

Något jag märkt , Säpo håller SD Jimmy Åkesson om ryggen, poliser genom reva visar makt mot papperslösa, tack vare alliansen så frodas nassar Rassar och fascister .en regering med dubbla tungor

Svar: SÄPO har en skyldighet gentemot alla politiker. Det är det SÄPO är till för. Nu är det ju så att denna regeringens fascistoida tendenser inte bara drabbar papperslösa, invandrare och flyktingar, även om de blir hårdast utsatta, utan den drabbar hela befolkningen, framförallt de grupper som regeringen medvetet marginaliserat: Arbetslösa, sjuka, fattiga/fattigpensionärer, invandrare, flyktingar (däribland papperslösa). De har med andra ord inriktat sig på de kategorier människor i Sverige som de ser som tärande.De skulle helst se att de kunde permanenta arbetslösheten och avskaffa sjuktalen. Delvis har de redan gjort det med de nya reglerna vad gäller arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen. Men de skulle helst se att kostnaderna blev permanent avskaffade.
Rasismen har frodats även under socialdemokratiskt styre. De rodde inte integration i land och efterspelen ser vi idag. Det styre vi har idag har fört en medveten linje att piska upp stämningen gällande rasism för att sedan i det fördolda ha en helt annan agenda. Att skapa en permanent underklass med oändliga resurser i mänskligt kapital att utnyttja.
Linda Åberg Luthman - Höga Kusten Poeten

2 Marcus Zimmerman:

Mycket bra skrivet!

Kommentera här: