Yttrandefrihet! Rätten att kritisera.

Arbetsförmedlingen - Statens förlängda arm.

Pressnotis, 

25 februari 2011

Hos fas 3-anordnare

Arbetssökandes rätt att säga sin mening.

Enligt mediauppgifter har en kvinna i Malmö anmält Arbetsförmedlingen till Justitiekanslern sedan hon fått avsluta sin fas 3-plats hos Jobbfabriken.

Bakgrunden är att hon och en annan kvinna hade kritiserat förhållandena på Jobbfabriken i en tidning. Efter publiceringen kallades de två kvinnorna till trepartsmöte med Arbetsförmedlingen och anordnaren. Beslutet att avsluta fas 3-platsen togs av arbetsförmedlaren efter detta möte.

Mattias Buvari, som är högste ansvarige för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge har tillsatt en utredning som ska bringa klarhet i vad som har hänt.

– Inte på några villkor får eller kan Arbetsförmedlingen ställa sig över yttrandefrihetsgrundlagen. Det står var och en fritt att uttala sin mening om verksamheten hos en anordnare utan att riskera repressalier, säger han.

Alla arbetssökande som deltar i någon aktivitet genom Arbetsförmedlingen, inklusive fas 3-deltagare, har alltid möjlighet att kontakta Arbetsförmedlingen om de har synpunkter på verksamheten så att eventuella problem kan lösas.

Utredningen görs av Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsområde Malmö och beräknas bli klar om två veckor.


Länk:http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2-25-2011-Arbetssokandes-ratt-att-saga-sin-mening.html


Ja, då kan alla som är i Fas 3 andas ut. Troligtvis. För man har rätt att uttala sig om sin Fas 3-placering. Och Arbetsförmedlingen intygar det som arbetsgívaren/anordnaren ger desinformation om. Att man som deltagare har rätt att kritisera sin placering om den på något vis inte skulle fungera.
Yttrandefriheten är lagstadgad. Och inte ens regeringen kan bortse från det. Trots att man gör allt för att kväsa opinionen mot Fas 3 i bästa diktaturanda. Alliansen har under sin mandatperiod omvandlat vår demokrati till diktatur. På denna korta tid. En slags tystnad har lagt sig över landet Sverige.

Men det finns kanaler där Fas 3:are kan hitta ett andrum och det är i alla de bloggar som öppet kritiserar Jobb och Utvecklingsgarantin och speciellt Fas 3. Det finns alltså sätt för Fas 3:are att protestera mot den slavhandel de är satta i. Men tyvärr har de fått protestera ensamma, tills nu på sista tiden. Fler och fler börjar skriva om Fas 3, moderaterna svar på Gulag eller arbetsläger. Ett sätt att gömma ett för Staten gigantiskt problem - en arbetslöshet som permanentats genom en misslyckad arbetsmarknadspolitik.