Stoppa Fas 3 och gör det NU!

Till Stefan Löfvén, Åsa Romson, Gustav Fridolin, Ylva Johansson, Magdalena Andersson, och samtliga ansvariga i regering och statsförvaltning gällande arbetsmarknadsfrågor samt arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa.


Alla som var i Fas 3 skulle befrias sade du, Stefan Löfvén innan valets utgång och ni bildade er minoritetsregering. Jag tror inte att någon i hela Sverige tog miste på de allvarliga orden, käre statsminister. Det fanns de som satte sitt hopp till att det skulle bli så. Har de blivit hörsammade? Nej. Fortfarande än idag skrivs arbetslösa in i Fas 3. Man beräknar att det kommer finnas 37 000 människor som kommer bli inskrivna i denna åtgärd inom en snar framtid, som är sista delen i Jobb och Utvecklingsgarantins fas 1, 2, 3.
I riksdagen har tagits TVÅ beslut om Fas 3:s upphörande och beslutet ska efterlevas. Ni som regering ska föregå med gott exempel i att bevara och försvara demokratiskt fattade beslut i riksdagen. Genom att inte ni heller respekterar detta beslut har ni i denna regering fört ner er på förra styrets, Alliansens, nivå.
Är ni villiga till att inte respektera riksdagens arbetsordning som är en stor del av det vi räknar som folkviljan? Är ni villiga att gå emot folket?
Fas 3 är den moderna varianten av gamla tiders lösdriverilagsättningar. Vill ni föra tillbaka Sverige 100 år i tiden genom att fortsatt skriva in arbetslösa i Fas 3? Fas 3 är inget annat än en tvångsåtgärd. Att delta på ”frivillighetens basis” är falsk marknadsföring av åtgärden. Ingen, jag upprepar, ingen som deltar i Fas 3 är i åtgärden av fri vilja.
I folkmun kallas de ”slavstugor” och ”öppna anstalter”. Är det ett eftermäle ni strävar efter att få som omnämnande i framtida historieböcker? Att ni fortsatte sanktionera ett modernt slavsystem? Att ni fortsatte i Alliansens fotspår? Att ni fann er i att anordnarna i Fas 3 skulle vara föremål för er ”välgörenhet”?
Tusentals människor som är i Fas 3 ifrågasätter starkt ert handlande och det enda ni kan göra för att återfå det förtroende hos dem, som ni bränner i båda ändar, är att stoppa Fas 3 och inte införa tuffare regler för de arbetslösa. Ni kan stoppa Fas 3 redan imorgon dag. Beslutet är fattat.
Ni har inget att vänta på!

För gruppen ”Stoppa Fas 3 och gör det NU!”
Genom:
Linda Åberg Luthman

Skriv gärna under namninsamlingen du också, du som läser detta!
 
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=9734