Stöveltramp - nu kanske vi är där?

Artikel av Linda Åberg publicerad på Sourze.se 23 maj 2008 kl. 11.43:

Myndigheternas fascistoida tendenser breder ut sig i samhället.
 

Tramp, tramp, tramp.
Stövelklackar som ekar i de långa glansiga
korridorerna.
I maktens boning.
Statens lakejer.
Väldrillade tjänstemän.
På väg!
Stå upp!
För den slutliga lösningen.

Innan dess utfördes ett lagbeslut på förbud mot:
gamla, sjuka, arbetslösa.
Så ute i verkligheten jagas dessa av de stövelbeklädda.
Och myndigheterna välsignar detta och ser åt andra hållet.
Märker de jagade med igenkänningstecken,
så jägarna inte undgår någon.
Tvingar de jagade till lägren med all sin förljugenhet.
Det skall bli så bra, så.
de jagade mals ner i systemet, bytet läggs ner.
Och sparkas på..

Det går att bete sig som råskinn i dagens Sverige.
Myndigheterna ser inget och moralens väktare i regeringskansliet har redan fått plikta med sitt liv.
Stövlarnas tramp och fascismens nya ansikte.
Tillslut bygger man vägar ovanpå alla som drabbats av förbudet, fått sätta livet till.
De som fått betala ett högt pris.
Vem står på tur härnäst? 
Ja, så skrev jag för lite mer än ett år sedan, ungefär! Och att moralens väktare får plikta med sitt liv i regeringskansliet menas med att de fått plikta med sina själar, de få som inom systemet ifrågasätter det. Och har man fått plikta med sin själ, så är man så gott som död redan. Det skulle inte förvåna mig att de förpassas ut i kylan och hamnar längst ner i regeringskansliets källare där de får sitta och klistra kuvert tillsammans med den förra landshövdingen på Gotland, Maranne Samulesson.
Samhället tenderar att närma sig den modell som föregicks nazisternas framgångsrika intåg i den tyska förbundsriksdagen på den tiden, det ser faktiskt väldigt oroväckande ut när vi ser alla "faser" som människor ska passera eller system som undergår "faserna" jobbskatteavdraget, fas 3 i jobb och utvecklingsgarantin m.m.
Låter det inte misstänkt likt "anschluss"? Låter det hela inte misstänkt likt "die Ende Lösung"? (Förlåt min tyska...)

Alla ska pressas in i en mall som de inte hör hemma i. Piskan viner över landet, du ska! Du får inte! Gå dit! Gå hit! Det har du inte rätt till! Nej och åter nej! Godtyckliga utredningar på Försäkringskassan som lider stora brister på faktiska underlag, arbetsförmedlingens placering av sjukskrivna - på platser där de inte alls hör hemma! Mångas återgång till arbetenen som de inte klarar av, allt för att slippa Försäkringskassans förföljelse av dem!

Ja, jag måste sluta här, man orkar bara ta alla dessa vedervärdigheter i små portioner! Jag vet!
Och alla frågar sig: Vad ska man göra?
Frågan är inte alldeles lätt att besvara men jag tro att man måste göra så här: Att alla de som anser sig kunna föra allas talan gör det på något sätt, skriver, talar, pläderar m.m. Att man gör sin lilla bit i det hela utifrån sina förutsättningar!
För på något sätt måste protesten framföras!
Jag skriver om det, andra kan länka om det, några kan tipsa om det och den massmediala bekvämligheten borde resa sig ur alla sina soffhörnor och se sanningen i vitögat och skriva om den.
NU!

Kommentera här: