Vilodagen - snart ett minne blott?


Foto: Pierre Näsman
Foto/bild: Pierre Näsman


Det skulle inte förvåna mig om regeringen skulle vilja förhandla bort alla vilodagar eller helgdagar så att maskineriet på företagen inte stannar och att alla som jobbar, jobbar dygnet runt. Helst borde de jobba för två när de ändå är igång.
Men så kom jag underfund med att regeringen redan har skaffat lösningen på problemet genom sitt nya bemanningsföretag Jobb och Utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen AB. Arbetsgivarna behöver inte alls oroa sig för att maskineriet i samhället ska stanna! För nu kommer det slussas ut en stor mängd människor, sjuka som lite småsjuka och arbetslösa som kan bli lösningen på arbetsgivarnas problem. Vi har alla hört att det börjar ljusna för industrin lite och i fjärran kan man se en liten glimma hopp och ljusning, kanske en början på en högkonjunktur. Arbetsgivarna kommer nog inte anställa nya i första taget då de åderlåtit sina företag och sett till att vinstandelarna blivit tryggade. Många företag idag dras med en "företags-anorexi" av sällan skådat slag.
Och det är här företaget Arbetsförmedlingen AB kommer in. De låter företagen välja och vraka bland arbetslösa, sjuka som enligt arbetsförmedlingen ska ge företagen den resursförstärkning de behöver. Alltså behöver inte företagarna/arbetsgivarna betala några som helst arbetsgivaravgifter för dessa personen, inte heller utbetala någon lön och som grädde på moset dessutom få betalt (225:-/dag). Nu tror säkert många att regeringen inte insett vad den gjort - jag tror att det är precis tvärtom.

För när jag tänker på saken så drar jag mig till minnes min farmors berättelse om barnhemsbarnen som blev satta på undantag. Jag fick höra henne berätta om barn från fattiga familjer som utackorderades till bönder och småbrukare. Den som fick denna "medhjälpare" var den som betalade minst. Visserligen hör denna berättelse hemma i ett sekel sedan som vi snart enbart känner till från historielektioner och en del litteratur.
Denna historiska återblick känns skrämmande men det som händer idag är en rak parallell tll forna dagars statarsamhälle.

Nu finns de de som vill beivra mina påståenden och mena att jag har fel eller är felinformerad. Vilket jag inte är för det är bara att läsa vad företaget Arbetsförmedlingen skriver i sina olika faktablad och informationsblad. Speciellt de som handlar om jobb och utvecklingsgarantin, budskapet som är mellan raderna går inte att ta miste på.

Kommentera här: