Globaliseringsresan - ett företag i sig.

Företagens jorden-runt-resa.
De jätteglada och nöjda arbetarna i andra länder som anställs på dessa företag börjar en vacker dag inse sitt värde, börjar knorra och klaga över arbetsvillkor och löner, då ser sig företagen om efter billigare arbetskraft och kommer till ett annat land där arbetskraften till en början är lika glada och tacksamma för att få jobb men inser efter ett tag att de är underbetalda och utnyttjade, reser revolt mot företagen och då får företagen bättre fly än illa fäkta, till ett billigare land man har i "bakfickan" men man hinner inte mer än dit förrän ryktet om vad som hänt i de andra länderna börjar grassera och arbetarna i det nya landet vill ju inte heller bli slaktade på profitens altarbord utan börjar ställa krav de också...
 
Till slut står företagen där med sina ägare och kliar sig i huvudet - var ska vi nu ta vägen undrar de?
 
Och i Sverige har vi bidragsjobben, något arbetsgivare utnyttjar im absurdum. Idag anställer man helst de abetslösa med uteslutande dessa villkor. Det är ett otroligt gullande med arbetsgivarna. Politker har per automatik satt sig i knäna på näringslivet och kapitalet.
Som det inte räckte med ,arbetsställena gödlas med praktikanter och deltagare,ditskickad av en Arbetsförmedling som med kategoriska metoder, med hela handen, pekar ut den arbetsökandes framtid och smular en " frivillighet" totalt under sin myndighets gigantiska skosulor.
 
Är inte den arbetande under attack världen över? Sedan borde arbetare världen över förena sig i att motarbeta dessa  Kapitalistiska utsugare. Om inte det sker nu , när ska de ske ?
När låglönejobben och de enkla jobben översvämmat jordens arbetsmarnader totalt? Vilken faktum står vi då  inför?