EU-mallen, passera den om ni kan!
Uppblåsta EU?
EU har sagt ifrån. Grekland måste städa upp i sina finanser då de ingår i den europeiska monetära unionen. Att få sin egen inhemska valuta utbytt till euron förpliktigar. Alla länder som numera har den nya valutan har måst genomgå en inspektion av stora mått. Varje land har fått göra eftergifter. Nu har Grekland hamnat i blåsväder eftersom de givit besked på en sorts ekonomisk politik men handlat efter en annan.
I programmet Lyxfällan på tv 3 får svenska folket lära sig om hur det kan gå när man som enskild drar på sig för stora skulder, lever över sina tillgångar och skaffar sig en livstil som blir en ond spiral. Det tar sedan i värsta fall flera år att ändra sättet att leva, mot en sundare inställning till pengars värde. Om man som deltagare i programmet ställs öga mot öga mot sin egen livstil och genomgår en publik dissekering är ju visserligen i sig en ganska jobbig erfarenhet, men ställ detta mot alla de som skulle behöva den uppryckning som Lyxfällan ändå representerar.
Det finns länder i EU som också skulle behöva få möta Charlie och Mathias i Lyxfällan. Det råder inga tvivel om att länderna Spanien, Portugal samt Grekland alltså haft en snabbt nedåtgående spiral i samhällsekonomiskt hänseende när länderna lånat pengar för att kunna vidmakthålla en livstil som igentligen är förkastlig. Har ländernas regeringar "dragit på sig för många sms-lån?"

Klart är i alla fall att länderna dras med stora budgetunderskott, en skenande monetär politik samt hög arbetslöshet, i Spaniens fall en väldigt hög sådan. Är inte detta ett utslag av den sjuka finansmarknaden där finansfolket beter sig som dopade idrottare och där dopingen har blivit allmänt accepterad även i politiken? Alla följer med i beteendet utan att i realiteten ifrågasätta det som händer, förutom några få som vågar säga ifrån men blir bryskt nedtystade av den dopade majoriteten. Inom idrotten är doping förbjudet men ändå missbrukas det hej vilt med EPO och annat smått och gott som lämpligen intas på hög höjd i bergen vid träning. Jag undrar vad finansfolket dopar sig med? Eurosedlar som pålägg på mackan istället för ost?

Men nu är min fundering: Ska verkligen finansminister Borg uttala sig i så hårda ordalag om Greklands statsfinanser, som han gjorde för internationell press i Bryssel? Har han verkligen rätt till det? Jag vill ju upplysa här att Alliansens skattesänkarpolitik knappast hade blivit möjlig om inte staten (regeringen) lånat pengar till detta. Kanske borde Anders Borg och Sverige sopa rent framför egen dörr innan man slår sig för bröstet och påpekar sin förträfflighet. Sedan vill dessutom högvördige finansminister Borg att Sverige eventuellt skulle ställa upp med hjälp för Grekland. "Greklands sak är vår!" Jag kan faktiskt inte se att Sverige har råd med detta när vi själva har en hög arbetslöshet och en nationell finansmarknad om beter sig som busar på skattebetalarnas bekostnad, industrier som går i kvav och en stark demonterad offentlig sektor - ett resultat av att Sverige följt OECD:s långfingrade pekpinnar. För att inte tala om bankernas arroganta inställning till sina kunder och Sverige som helhet!

Dessa länder kommer tvingas gå igenom det stålbad som väntar, skattehöjningar och en krympande offentlig sektor samt en mer permanentad arbetslöshet som ska tjäna som underlag för ytterligare besparingar. Likväl som det gjorts här i Sverige. Att arbetslösa och sjuka ständigt ska få höra om hur dyra de är i drift och hur staten måste spara för att budgeten inte ska övertrasseras. Skattebetalarna ska alltså återigen bekosta en sjuk finansmarknads vilda festande på tillgångar. Ett beteende som i mångt och mycket baseras på ett kallt beräknande att skattebetalarna ska ställa upp oavsett om de vill eller inte.
Denna sortens politik är lika befängd som det regelverk inom EU som krävde att svenska jordgubbar skulle ha en viss form och storlek för att passera EU:s standardmallar.
Det som händer nu bevisar en gång för alla att EU måste göras om från grunden för att ha en berättigad fortsatt existens.

Och skattebetalarna, det är du och jag, befolkningen i varje land. Vi betalar denna finanscirkus, varje dag.

Kommentarer:

1 Inspirerar:

Jag önskar att du besöker min sida, och följer mina länkar på sidan.Lämnade en kommentar hos de tysta som du kan läsa, den är om min verklighet och mångas med mej. Jag gillar din blogg och hoppas att jag får länka till dej??

Kommentera här: