Solidaritet?Solidaritet i Polen.Varför ska löntagare vara solidariska med sina företag och hålla nere lönekraven? Hålla sina löner på en låg nivå när företagen gör vinster trots att det är finanskris? Ja, för det finns de företag som faktiskt, trots i den mest braskande finanskris gjort stora vinster. Ser vi att dessa vinster kommer löntagarna tillgodo?

Men, säger ledningen på företaget, ni ska ju vara glada som får behålla era jobb! Jamen. skriver jag här, det är inte det som är poängen, företagen skulle inte satsa mer pengar på löntagarna i en högkonjunktur heller. För då handlar det om  att företagen måste "rida på vågen" av framgång och samla i ladorna, till en eventuell kris som kanske skulle komma längre fram. Företagen har alltid en ursäkt för att inte höja arbetarnas löner.

Det finns ingen anledning att visa sig ödmjuk och inställa sig solidarisk till dessa giriga företag som aldrig kommer att visa solidaritet mot löntagarna. Tvärtom. Hettar det till och arbetarna kräver högre löner så kanske det genomförs på företagen. Men innan löneförhöjningen blir en realitet så gör företagen de strukturändringar i företagen som gör att vinsten ändå bibehålls. Man sparkar sonika ett par anställda och ändrar om produktionen till ett högre tempo, mer arbetsuppgifter i själva arbetet och sedan om detta gäller industrin införskaffar man mer maskinell utrustning som kan klara av de jobb som man drar in på.

Så visar företagen sin solidaritet gentemot arbetare, löntagare. Och dessa vinstmaskiner  till företag kräver att andra som löntagare ska visa solidaritet med företagen?

Enda gången jag själv skulle kunna tänka mig att visa just den solidariteten med mitt företag är om det var ett fåmansföretag som har uppenbara svårigheter med svensk lagstiftning när det gäller att anställa och nyanställa samt dels sköta arbetsgivaravgifter och att utbetala löner enligt kollektivavtalet. Men där är jag inte idag, som sjuk och arbetslös som jag är.

Då skulle jag fundera på solidaritet.

Kommentera här: